We hebben alleen iemand nodig die luistert  . . .

Stichting Nabestaan na Zelfdoding Groningen organiseert voor nabestaanden
ontmoetingsgroepen en individuele contacten.
Door ontmoetingen met andere nabestaanden merk je dat je niet alleen staat.

We gaan weer starten met de ontmoetingsavonden op
maandag 10 januari 2022
WELKOM

Stichting Nabestaan Na Zelfdoding Groningen (SNZG)

De Stichting bestaat uit vrijwilligers met diverse levensbeschouwelijke achtergronden. Alle leden hebben een dierbare verloren door zelfdoding. De Stichting stelt zich ten doel mensen, met name in Groningen, die iemand hebben verloren na een zelfdoding te ondersteunen. We spreken liever over zelfdoding dan over zelfmoord. Zelfmoord wordt vaak als erg cru ervaren.

We proberen hierboven genoemd doel te realiseren door middel van individuele gesprekken en door groepsgesprekken te organiseren voor lotgenoten. Deze manieren blijken in de praktijk het meest effectief nabestaanden te helpen bij de rouwarbeid na een suïcide. De Stichting SNZG ziet dit dan ook als haar belangrijkste taak. Daarnaast organiseert de Stichting thema bijeenkomsten voor nabestaanden en geeft voorlichting via de website, folders, nieuwsbrieven enz.

Verder geven we voorlichting aan artsen, maatschappelijke organisaties, scholen, het ‘grote publiek’ en de media. We hopen dat door deze informatie het onderwerp zelfdoding meer bespreekbaar wordt, zodat er makkelijker over gesproken kan worden.

De Stichting Nabestaan na Zelfdoding Groningen hoopt dat u op deze website de informatie vindt die u nodig heeft. Bellen of mailen is altijd mogelijk via de genoemde telefoonnummers of via ons e-mailadres.

Na 2 jaar is de Werkgroep op 1 mei 2017 omgezet in een Stichting. Een belangrijke reden daarvoor is dat we nu een rechtspersoon zijn. Instanties zijn eerder geneigd om met een rechtspersoon in contact te treden dan met een werkgroep. We verwachten daarmee beter in staat te zijn ons belangrijke werk voort te kunnen zetten.

Download de uitnodiging voor onze jaarlijkse ontmoetingsmiddag

Zaterdag 7 maart 2020, aanvang 13:30 uur

We hebben alleen iemand nodig die luistert . . .