De data van de ontmoetingsavonden in de Immanuelkerk zijn:

2022
– 10 januari (let op: 2e maandag!)
– 7 februari
– 7 maart
– 4 april
– 2 mei
– 13 juni (let op: 2e maandag!)
–  4 juli

WELKOM

Ontmoetingsavonden voor nabestaanden na zelfdoding

Wij hebben de afgelopen  maanden ontmoetingsavonden gehad en waren gemiddeld met z’n 9-en.

Het waren heftige verhalen natuurlijk, waarbij veel los kwam. Voor ieders verhaal was er ruimte en aandacht.

Ons centrale motto: ‘je hebt alleen iemand nodig die luistert’ bleek in de praktijk heel goed te werken.

De behoefte om te delen bleek bij de deelnemers groot waardoor de uitwisseling als vanzelf leek te gaan.

We waren zelf (als organisatoren) erg verrast door de respectvolle onderlinge interacties, waardoor we bevestigd zijn in het doel van deze avonden: “Daar doen wij het immers voor”.

De ruimte is prima en kreeg extra sfeer door de bloemen, kaarsjes, koffie en thee.

Kortom, we voelen ons voldaan over de opkomst en over de avonden zelf. Wij hopen daarbij in het bijzonder dat de deelnemers er zelf hun voordeel mee doen.

Maandelijkse ontmoetingsavonden

Informatie:  Iedere 1e of 2e maandag van elke maand

Locatie: Immanuelkerk, Overwinningsplein 1,  9728 GP Groningen

Inloop van 19.30 – 20.00 uur

We beginnen om 20.00 uur.

Gratis parkeren

Bereikbaar met buslijn 6

De bijeenkomsten zijn gratis, enkel een vrijwillige bijdrage voor koffie/thee wordt gewaardeerd.

De bijeenkomsten worden begeleid door nabestaanden/lotgenoten.

Het emailadres is:  info@snzg.nl

Jaarlijkse ontmoetingsdag was op zaterdag 7 maart 2020
in Noordlaren

Download de presentaties van 7 maart 2020:

We hebben alleen iemand nodig die luistert . . .